اجاره منزل مبله

در حال بارگذاری اطلاعات

اجاره منزل مبله
آپارتمان مبله شیراز
لوکس، ارزان و اقتصادی
24 ساعت شبانه روز
پاسخگوی مهمانان عزیز هستیم
شیراز منزل ، منزل مبله شماست!
9698 254 0901

مسجد وکیل

<p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: "B Yekan";mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;background:white">اگر به دنبال <strong><a title="خانه اجاره ای در شیراز" href="https://shirazmanzel.com" data-mce-href="https://shirazmanzel.com">خانه اجاره ای در شیراز</a></strong></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:"Arial","sans-serif";mso-bidi-font-family:"B Yekan"; color:black;mso-themecolor:text1;background:white"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:"B Yekan";mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family: Arial;color:black;mso-themecolor:text1;background:white">می گردید با شیراز منزل تماس بگیرید مشاوران ما آماده پاسخگویی در هر زمان میباشند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:"Arial","sans-serif";mso-bidi-font-family:"B Yekan";color:black; mso-themecolor:text1;background:white"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"B Yekan"; mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial;color:black;mso-themecolor: text1;background:white"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: "B Yekan";color:black;mso-themecolor:text1;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-spacerun:yes"> </span></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:"B Yekan";color:black;mso-themecolor:text1; mso-bidi-language:FA">تاریخچه<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Arial","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"B Yekan";color:black;mso-themecolor:text1;background: white"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"B Yekan";mso-ascii-font-family: Arial;mso-hansi-font-family:Arial;color:black;mso-themecolor:text1;background: white">مسجد وکیل، حمام وکیل و بازار وکیل عماراتی</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"; color:black;mso-themecolor:text1;background:white"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"B Yekan"; mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial;color:black;mso-themecolor: text1;background:white">به جای مانده از <span style="mso-spacerun:yes"> </span>دوران <span style="mso-spacerun:yes"> </span>زندیه هستند که به مجموعه‌ وکیل شهرت دارندبر طبق اسناد موجود تاریخ ساخت مسجد وکیل به سال 1187 بر میگردد.مساحت این بنا حدود یازده هزار متر مربع میباشد. ساخت مسجد وکیل تنها دو سال طول کشیده و این با سیاست های کریم خان زند <span style="mso-spacerun:yes"> </span>مانند مخارج اندک دربار، وضع مالیات های سبک و توجه به آسایش و شادمانی مردم مرتبط می باشد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: "B Yekan";mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;background:white">معماری<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: "B Yekan";mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;background:white"><span style="mso-spacerun:yes"> </span>علاقه ی کریم خان به ساختمانها <span style="mso-spacerun:yes"> </span>به گونه ای بود که <span style="mso-spacerun:yes"> </span>گاهی خودش ساختمان هایی <span style="mso-spacerun:yes"> </span>طراحی می کرد و میساخت در منابع تاریخی اسمی از معمار مسجد <span style="mso-spacerun:yes"> </span>وکیل آورده نشده است، اما فرصت الدوله شیرازی یکی از اجداد خود به نام میرزا نصیر را به عنوان طراح این بنا معرفی می کند. از آنجا که میرزا نصیر، حکیم باشی کریم خان زند بود، درستی این ادعا مشخص نمی باشد. این بنا شامل :1ورودی،،2حیاط و حیاط خلوت،،3ایوان شمالی که به طاق مروارید مشهور است،،4ایوان جنوبی،،5شبستان جنوبی،،6طاق نماها،،7شبستان زمستانی،، میباشد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: "B Yekan";mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;background:white">ویژگی های خاص<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: "B Yekan";mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;background:white">یکی ازویژگی های مسجد وکیل رعایت تناسب اندام های ساختمان با اندام انسان میباشد که نشان از اهمیت کریم خان به مردم میدهد. یکی دیگر از ویژگی های مهم این مسجد نداشتن گنبد و مناره است در مسجد وکیل مناره ای به چشم نمی خورد و تنها دو ماذنه بر <span style="mso-spacerun:yes"> </span>سردر ورودی قرار داردو استفاده از بافت <span style="mso-spacerun:yes"> </span>آجری</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif";color:black; mso-themecolor:text1;background:white"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"B Yekan";mso-ascii-font-family: "Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Roman";color:black; mso-themecolor:text1;background:white">برای</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"B Yekan";mso-ascii-font-family: Arial;mso-hansi-font-family:Arial;color:black;mso-themecolor:text1;background: white"> <span style="mso-spacerun:yes"> </span>ایجاد حس صمیمیت بیشتر<span style="mso-spacerun:yes">  </span>از نکات مهمی هستند که در مسجد وکیل مطرح می شود. در طول شبستان </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:"B Yekan";mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial; color:black;mso-themecolor:text1;background:white;mso-bidi-language:FA">سیزده</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"B Yekan"; mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial;color:black;mso-themecolor: text1;background:white"> دهنه و در عرض آن </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"B Yekan";mso-ascii-font-family: Arial;mso-hansi-font-family:Arial;color:black;mso-themecolor:text1;background: white;mso-bidi-language:FA">پنج</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:"B Yekan";mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family: Arial;color:black;mso-themecolor:text1;background:white"> دهنه طاق‌نما وجود دارد که</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:"Times New Roman","serif";color:black;mso-themecolor:text1; background:white"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:"B Yekan";mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family: Arial;color:black;mso-themecolor:text1;background:white">از </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"B Yekan"; mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial;color:black;mso-themecolor: text1;background:white;mso-bidi-language:FA">۴۸</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"B Yekan";mso-ascii-font-family: Arial;mso-hansi-font-family:Arial;color:black;mso-themecolor:text1;background: white"> ستون سنگی یک تکه،</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif";color:black;mso-themecolor: text1;background:white"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:"B Yekan";mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family: Arial;color:black;mso-themecolor:text1;background:white">تشکیل شده اند و به صورت </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: "B Yekan";mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;background:white;mso-bidi-language:FA">۴</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"B Yekan"; mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial;color:black;mso-themecolor: text1;background:white"> ردیف </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:"B Yekan";mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family: Arial;color:black;mso-themecolor:text1;background:white;mso-bidi-language:FA">۱۲</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"B Yekan"; mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial;color:black;mso-themecolor: text1;background:white"> تایی قرار گرفته اند ستون ها تنها سقف شبستان مسجد را نگه نمی دارند بلکه به صورت هماهنگ و مارپیچ حجاری</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"; color:black;mso-themecolor:text1;background:white"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"B Yekan"; mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial;color:black;mso-themecolor: text1;background:white">شده اند و بسیار چشم نواز و زیبا هستند. منبر</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"; color:black;mso-themecolor:text1;background:white"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"B Yekan"; mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial;color:black;mso-themecolor: text1;background:white">این مسجد از سنگ مرمر ساخته شده <span style="mso-spacerun:yes"> </span>و به نیت چهارده معصوم،چهارده پله‌</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"; color:black;mso-themecolor:text1;background:white"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"B Yekan"; mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial;color:black;mso-themecolor: text1;background:white">یک اندازه دارد و نقشهایی از <span style="mso-spacerun:yes"> </span>گل در دو طرف آن دیده می شود</span>. کتیبه های زیبا ،،کاشی کاری های 7رنگ ،، دیوار نگاره هایی که مینا کاری شده اند،، همه در این مسجد اوج هنر دوره اسلامی را جلوه گرمیکنند.<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: "B Yekan";mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;background:white">موقعیت<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: "B Yekan";mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;background:white">شیراز، خیابان آیت الله طالقانی</span>...دیگر مکان های گردشگری نزدیک به این بنا..مجموعه وکیل شامل بازار و حمام وکیل..موزه پارس..مدرسه خان..ارگ کریم خان میباشد.<span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:"B Yekan";color:black;mso-themecolor: text1;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p><br data-mce-bogus="1"></p>

از واحدهای زیر انتخاب نمایید


 • یک خواب | دو خواب
 • دو تخت 2 نفره
 • چند دست رخت خواب اضافی
 • فرنگی و ایرانی
 • پارکینگ و آسانسور
 • میز نهار خوری 4 نفره
 • ال ای دی
این واحد را به اشتراک بگذارید نمایش همه تصاویر
تماس با شیراز منزل

09012549698

آدرس: زرهی روبروی بولوار بعثت؛ دسترسی بسیار آسان به ستارخان، عفیف آباد، زرهی، فرهنگشهر، ملاصدرا، میدان نمازی و ... • یک خواب | دو خواب
 • دو تخت 2 نفره
 • چند دست رخت خواب اضافی
 • فرنگی و ایرانی
 • پارکینگ و آسانسور
 • میز نهار خوری 6 نفره
 • ال ای دی
این واحد را به اشتراک بگذارید نمایش همه تصاویر
تماس با شیراز منزل

09012549698

آدرس: زرهی روبروی بولوار بعثت؛ دسترسی بسیار آسان به ستارخان، عفیف آباد، زرهی، فرهنگشهر، ملاصدرا، میدان نمازی و ... • یک خواب | دو خواب
 • دو تخت 2 نفره
 • چند دست رخت خواب اضافی
 • فرنگی و ایرانی
 • پارکینگ و آسانسور
 • میز نهار خوری 4 نفره
 • ال ای دی
این واحد را به اشتراک بگذارید نمایش همه تصاویر
تماس با شیراز منزل

09012549698

آدرس: زرهی روبروی بولوار بعثت؛ دسترسی بسیار آسان به ستارخان، عفیف آباد، زرهی، فرهنگشهر، ملاصدرا، میدان نمازی و ... • یک خواب
 • یک تخت 2 نفره
 • چند دست رخت خواب اضافی
 • فرنگی و ایرانی
 • پارکینگ و آسانسور
 • اپن آشپزخانه به صورت نهار خوری
 • ال ای دی
این واحد را به اشتراک بگذارید نمایش همه تصاویر
تماس با شیراز منزل

09012549698

آدرس: ستارخان، کوچه باغ های کوی دنا؛ دسترسی بسیار آسان به ستارخان، زرگری، ملاصدرا، زرهی، قدوسی، مطهری و...